De leeskring komt drie maal per jaar op bijeen op Keizer Karelhof 36, Vlissingen. De leiding heeft Willy Wouters (neerlandica). Op de leeskring wordt een boek uit de recente Nederlandse literatuur besproken. Als voorbereiding op de bijeenkomst lezen de deelnemers dit boek.

Inlichtingen bij Wilma Jansen (tel. 469650).