Ontmoetingskerk

De huidige locatie van De Ontmoeting is de Ontmoetingskerk in Middelburg. Deze kerk is op 3 maart 1963 als nieuwgebouwde Hervormde Kerk aan de Oosterscheldestraat in gebruik genomen. Het kerkgebouw is eigendom van de Protestantse Gemeente Middelburg (PGM). Sinds 1997 is de Ontmoetingskerk het vaste gebouw voor wijkgemeente De Ontmoeting.

In 2000 is de renovatie van de kerkzaal en diverse ruimtes gereed gekomen en is de entree aangepast. In 2012 is de kelder van de Ontmoetingskerk gerenoveerd, waardoor een multifunctionele ruimte voor jongeren is gecreëerd.

 

Orgel

In 1972 werd door de Gebroeders Van Vulpen uit Utrecht het huidige orgel in de Ontmoetingskerk geplaatst. Het instrument bezit 17 stemmen en één transmissie, verdeeld over hoofdwerk, rugwerk en pedaal.
Meer info over het orgel vindt u op de website www.orgelsinzeeland.nl

 

Nieuwbouw kerkgebouw

In de periode 2016-2017 is onderzoek gedaan naar de (on)mogelijkheden van aankoop, renovatie en eventuele uitbreiding van de Ontmoetingskerk of nieuwbouw van een kerkgebouw. Na afronding van deze onderzoeksfase is gebleken dat de bouw van een nieuw kerkgebouw de voorkeur heeft.
Na de instemming van de financiers voor nieuwbouw heeft de kerkenraad definitief besloten tot nieuwbouw van het kerkgebouw.

Banknummer gebouwfonds: NL17 RABO 0373 7251 32 t.n.v. PGM de Ontmoeting met de vermelding:
Gebouwfonds: Startbedrag /rente-aflossing/gift ect.
Contact: nieuwbouw@ontmoetingmiddelburg.nl