De Ontmoeting heeft jaarlijks een gemeenteproject. Vanuit het gemeenteproject wordt financiële ondersteuning gegeven aan deelprojecten die te maken hebben met zending, evangelisatie, diaconaat of pastoraat.

Ieder jaar worden diverse activiteiten gehouden om geld in te zamelen voor het gemeenteproject. Verder worden voor het gemeenteproject collecten gehouden tijdens Biddag en Dankdag.

Het doel van een gemeenteproject is tweeledig:

  • Door het gemeenteproject wordt de betrokkenheid van de gemeente bij het doel (een organisatie, project of persoon) vergroot, o.a. omdat het doel binnen de gemeente extra aandacht krijgt en extra inzet vraagt.
  • Er wordt geld ingezameld waarmee het doel in principe voor een jaar ondersteund wordt.

Dit jaar heeft het gemeenteproject een nieuwe naam gekregen: de Ontmoeting Helpt!

En dat is ook precies wat we willen doen. Vanuit onze gemeente zijn er diverse mensen betrokken bij hulpprojecten in het buitenland. Deze mensen worden ondersteund door een thuisfront commissie (TFC’s).

In deze brochure staan de doelen omschreven en wie de contactpersonen zijn, mocht u vragen hebben.

Giften voor het gemeenteproject kunnen worden overgemaakt naar IBAN nummer:

NL12 RABO 0385 3349 58

t.n.v. wijkgemeente De Ontmoeting Middelburg

onder vermelding van: De Ontmoeting Helpt!