Naar overzicht

Hierbij de weekbrief voor zondag 10 december 2023

Deze zondag zijn er diensten om 09.00, 11.00 en 18:00 uur.

In de morgendiensten gaat onze wijkpredikant ds. B.J.P de Bruin voor.
Ds. Th. Overbeeke uit Reeuwijk gaat in de dienst van 18:00 uur voor.

Morgendienst 9.00 en 11.00 uur – Focusdiensten
Schriftlezing: Esther 3: 1 – 15; Mattheüs 5: 38 – 48
Thema: Vijandschap tegen Gods volk

Avonddienst 18.00 uur:
Schriftlezing: Zacharia 9: 1 – 10; Johannes 12: 12 – 16
Thema: Hoe verwachten wij het Koningskind?

De diensten van 9.00 en 18.00 uur worden gestreamd via YouTube
en alle diensten worden uitgezonden via Kerkomroep.

Gezegende diensten toegewenst!

Bijlagen:
Fotobijlage december 2023 – nr. 299
Preekbingo morgendiensten
Bijbelstudie 3 – Leer ons U te zien