Naar overzicht
03
feb

Deze donderdagavond is er een bezinningsmoment voor de viering van het Heilig Avondmaal. We lezen een gedeelte uit Johannes 17, het hogepriesterlijk gebed. We zullen nadenken over wat Jezus bidt in vers 8. Wat betekent het wanneer je gelooft dat Jezus door de Vader gezonden is? Dat je de woorden hebt aangenomen die Hij ons gegeven heeft? We zien uit naar een moment waarin we ons zullen verwonderen over Gods genade, over Zijn liefde voor u, jou en mij. Hartelijke groet, Sander Janse.