De familie de Waal is in 2009 vanuit De Ontmoeting uitgezonden door MAF. De eerste 3 jaren woonden en werkten ze in Madagascar en sinds 2012 wonen en werken Bastiaan en Corina in Zuid Soedan. De oudste twee kinderen (Rick & Jeroen) wonen ondertussen al in Nederland en de jongste (Daan) volgt voorgezetonderwijs aan RVA in Kenia.
Zuid Soedan is het jongste land ter wereld en is de afgelopen 8 jaren verscheurd en verdeeld door conflicten en burgeroorlogen. Infrastructuur in Zuid Soedan is er bijna niet en de veiligheid is door het hele land ver te zoeken. Het snelst en veiligst zijn vele gebieden te bereiken met vliegtuigen die kunnen landen op primitieve airstrips. MAF is een grote non-profit vliegmaatschappij. Elke 6 minuten landt of vertrekt ergens op de wereld een MAF bush plane. Alle piloten en internationaal personeel van MAF zijn zendelingen: zij krijgen geen salaris of vergoedingen maar worden volledig gedragen door eigen achterban. MAF heeft zich tot doel gesteld om in Zuid Soedan een belangrijke basis te gaan realiseren om op die manier een bijdrage te leveren aan de opbouw van dat land. Dat is een enorme uitdaging. Het is Gods goedheid en bescherming dat er, na vele onrusten en uitbraken van burgeroorlogen, een goed draaiend MAF programma is in Juba. Er zijn 6 vliegtuigen gestationeerd, 9 piloten. In het totaal 13 internationale en 38 nationale medewerkers vormen het team om de vele vluchten te kunnen uitvoeren waarmee de mensen in Zuid Soedan worden bereikt met het evangelie en ondersteunt worden in hun noden.
Bastiaan de Waal is country director van MAF in Zuid Soedan. Eindverantwoordelijk voor de dagelijkse werkzaamheden en toekomst plannen. Corina zet zich op allerlei fronten in maar heeft zich het afgelopen jaar vooral beziggehouden met workshops over verzoening. Dit maakt heel wat los bij de door oorlog getraumatiseerde Zuid-Soedanezen. Om echte vrede te bewerkstelligen is het nodig om deze mensen op een Bijbelse manier te leren zich met elkaar te verzoenen.
‘Wie leeft met God als bron, ontvangt niet alleen genoeg voor zijn eigen leven, maar kan daarvan ook uitdelen aan anderen.’

Nieuwsbrieven

Ongeveer 4x per jaar houdt de familie de Waal ons via een rondzendbrief op de hoogte van hun wel en wee op het zendingsveld. U kunt alle rondzendbrieven hier bekijken/downloaden: https://www.maf.nl/internationale-staf/bastiaan-corina-de-waal

 

De thuisfrontcommissie van de familie de Waal.

Bastiaan en Corina hebben een groep mensen om zich heen verzameld die de thuisfrontcommissie vormen. Wij vormen als het ware de spil in de communicatie tussen de familie de Waal en hun thuisfront. Wij willen hen als groep op alle mogelijke manieren ondersteunen:

Ten eerste willen wij de familie de Waal steunen door voor hen te bidden, in goede maar ook in minder goede tijden. Daarnaast is het onze taak om sponsoren te vinden die deze missie willen ondersteunen zodat zij daar langere tijd kunnen blijven. Wij, als thuisfrontcommissie, kunnen dat niet alleen en hebben uw hulp in alle opzichten nodig. Helpt u ons mee om deze prachtige missie te volbrengen?

De thuisfrontcommissie bestaat uit de volgende mensen:
# Jan Maljaars, lid van onze gemeente, 1e voorzitter
# Judy Allemekinders- Rijnhout, lid van onze gemeente, 2e voorzitter
# Sjaak Kuipers, lid van de Berea Gemeente te Vlissingen, onze vaste notulist.
# Michiel Poppe, lid van onze gemeente, deskundig op het gebied IT en social media # Rina de Rijke, lid van onze gemeente, bemant onze stand bij de verschillende activiteiten # Rianne Houmes-Wisse, lid van de Ger. Gem. Meliskerke, zus van Corina, regelt verzending nieuwsbrieven. # Evert de Vreede, lid van onze gemeente, penningmeester

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact met ons op: Judy Rijnhout. 06 37169714 judy.rijnhout@gmail.com
Voor algemene vragen over MAF verwijzen we u naar de site van MAF: http://www.maf.nl/
Om te doneren klik op de volgende link www.maf.nl/dewaal . Of maak uw gift over op rekeningnummer NL09ABNA0565419897 t.n.v. MAF Nederland o.v.v. Steunfonds De Waal