De Zending- en Evangelisatiecommissie (ZEC) coördineert alles wat met zending en evangelisatiewerk in wijkgemeente De Ontmoeting te maken heeft.

Activiteiten die de ZEC organiseert, coördineert, begeleidt of in meeleeft:

 • Toerusting gemeenteleden om getuigend in eigen omgeving te kunnen zijn (i.s.m. Commissie Vorming en Toerusting)
 • De gemeente voorzien van actuele informatie over zending en evangelisatie, onder andere d.m.v. lectuur van IZB/GZB
 • Per kwartaal uitgeven van de Zendingskrant, met actuele informatie over de missionaire werkers uit de gemeente
 • Ondersteuning/begeleiding van missionaire werkers uit de gemeente via een ThuisFrontCommissie
 • Alpha- en Youth-Alpha cursus
 • Echoverspreding met Kerst en Pasen in de Stromenwijk
 • Camping- en strandevangelisatie op Walcheren
 • Medewerking activiteiten Time4God
 • Gedetineerdenwerk in Torentijd d.m.v. vrijwilligers in kerkdiensten/gespreksgroepen
 • Actiedagen (Winterfair, Actiedag)
 • Koffiehuis De Ontmoeting
 • Kinderfeestmiddagen (zoals Kinderkookcafé)
 • Samenzangdiensten op ‘tweede feestdagen’
 • Opbouwen contacten buitenlandse studenten

De ZEC bestaat uit de volgende leden:

 • Erwin Houmes (voorzitter)
 • Arjan Cuperus (secretaris)
 • Liesbeth Luiten (penningmeester)
 • Chris de Visser

Neemt u gerust contact op met de commissieleden voor meer informatie, vragen of opmerkingen. E-mailadres
ZEC: zec@ontmoetingmiddelburg.nl.

De missionaire werkers van de wijkgemeente De Ontmoeting

Bastiaan en Corina de Waal

Chris en Trudy Kipterit