Onze gemeenteleden Chris en Trudy Kipterit zijn uitgezonden naar Oeganda, het land waar Chris vandaan komt. Daar zullen zij meewerken aan de bestrijding van mensenhandel, waar hun hart ligt! Vanuit Chris zijn nieuwe functie in het parlement van Oeganda probeert hij dit ook aan te pakken. De stichting OTM (Oeganda Tegen Mensenhandel) ondersteunt hen vanuit Nederland.

De pijnlijke realiteit van de mensenhandel raakt Chris en Trudy. Door hun contacten in Oeganda, het bijhouden van het laatste nieuws en recente bezoeken aan Oeganda, hebben zij gezien dat het een bestaand probleem is in Oeganda. ‘Het taboe wordt al enigszins ontmanteld, maar er is nog heel veel te doen.’

Chris en Trudy dromen van een Oeganda waarin de mensenrechten worden nageleefd en de waardigheid van meisjes en vrouwen wordt gerespecteerd. Vanuit dit verlangen en Gods roeping om te zorgen voor hun medemens, hebben Christopher en Trudy de organisatie Kujaliana Coalition opgericht. Met de missie verwoord in de naam van de organisatie – Kujaliana is een Swahili-woord voor ‘zorgdragen voor elkaar’ – zijn zij, met de samenwerkende organisaties, de strijd aangebonden tegen mensenhandel in Oeganda.

Chris en Trudy weten zich gesteund door wat Jezus in de Bijbel zegt over het omkijken naar je naaste: ‘Ik verzeker je, als je goed doet aan een van de minste van mijn broeders en zusters, doe je het voor Mij (Mattheus 25:40).
Met Kujaliana Coalition willen Chris en Trudy een betrouwbare organisatie zijn met hart en handen voor mogelijke slachtoffers van mensenhandel.

De komende periode gaan zij verder werken aan de preventie van mensenhandel in Oeganda. Zij willen dit gaan doen door enerzijds kennis van mensenhandel door voorlichtingen over te dragen. Anderzijds gaan ze werken aan de preventie van mensenhandel met ontwikkelingswerk in het Pokot-gebied in Oeganda. Een voorbeeld van deze ontwikkelingsprojecten is het verstrekken van microkredieten aan vrouwen, zodat ze een eigen business kunnen beginnen. Of het aanleggen van een irrigatiesysteem, waardoor vrouwen hun eigen groenten kunnen verbouwen en verkopen. In de komende tijd gaan zij hier specifieke plannen voor maken met als doel dat de arme en onderontwikkelde Pokot-bevolking niet meer afhankelijk is van de mooie beloftes voor een rijk leven in de stad of in het buitenland, maar dat de gemeenschap zich op een zelfvoorzienende manier kan ontwikkelen.

 

MAAK EEN TASTBAAR VERSCHIL!

Wil je hen helpen om het werk van Kujaliana Coalition mogelijk te maken? Draag dan je steentje bij aan Stichting OTM!

 

VERTEL

Vertel over hun werk aan anderen en meld je aan voor de nieuwsbrief via stichtingotm@gmail.com

 

BID

Chris en Trudy hebben je gebed hard nodig, want zonder Gods zegen is hun werk tevergeefs. Bid je mee?

 

GEEF

Steun Chris en Trudy in hun werk in de strijd tegen mensenhandel door een gift over te maken naar Stichting OTM op IBAN: NL42INGB0008267932 of bepaal zelf voor welk deel van het werk je geld bestemd is.

 

DONEER

Chris en Trudy zijn volledig afhankelijk van donaties en giften. Duurzame steun is daarom noodzakelijk. Wil je donateur worden? Stuur dan een e-mail naar stichtingotm@gmail.com.