Naar overzicht

Jaarthema 2023-2024 Ontmoeting-Focust
Leer ons U zien

Zondag 1 oktober 2023 starten we met ons derde jaar van de Ontmoeting-focust. Na de jaarthema’s “Leer ons bidden” en “Leer ons het goede leven”, hebben we als Focusteam gekozen voor het jaarthema “Leer ons U te zien”. We hopen dit jaarthema verder uit te diepen aan de hand van het Bijbelboek Esther. Als wijkgemeente De Ontmoeting leven we in een cultuur die zich kenmerkt als ‘post-christelijk’ en seculier. Velen om ons heen geloven niet in God of zijn gestopt met het volgen van Jezus. Als God verdwenen lijkt te zijn, komen er aantrekkelijke afgoden op het toneel, zoals geld, succes, gezondheid en geluk. Dit denken beïnvloedt ons ook als christenen. Het is verleidelijk te leven als de buren en collega’s waarbij God verdwenen is achter de horizon. Net zoals Jodin Esther leefde in een cultuur waar velen de God van Israël niet kenden en leefden met andere goden. Vele van haar landgenoten waren uit ballingschap teruggekeerd naar Israël. Esther, haar pleegvader Mordechai en andere Joodse families zijn in het verre land gebleven en de vraag is of de God van Israël daar nog wel is? In het boek Esther komt de Naam van God niet ter sprake en verschijnt Hij niet ‘actief’ ten tonele. Toch blijkt Hij op verborgen wijze te werken. Zo ervaren vele christenen God in onze cultuur vaak ook. Je ziet en hoort Hem niet direct, maar je mag Hem steeds weer ontdekken, samen met medechristenen, door het Woord en Zijn Geest. Dat is een hele oefening.

Bijbelstudie nr 1: Macht: heersen of dienen?