Naar overzicht

Actie Kerkbalans is de oproep tot het toezeggen van een vrijwillige lidmaatschapsbijdrage voor 2024 om al het “kerk zijn” en kerkenwerk dit jaar mogelijk te maken. Op de pagina Kerkbalans 2024 vindt u alle informatie, zoals de begeleidende brief en folder die iedereen heeft ontvangen. Ook een antwoordkaart. Deze mag per post, e-mail of via de ton in de hal van de kerk worden teruggestuurd. Mogen wij u/jou vragen voor 15 februari te reageren?