Naar overzicht
08
feb

In verband met de viering van het heilig avondmaal volgende week zondag, is er woensdag 8 februari een gemeenteavond.
Deze avond begint om 20.00 uur. U en jij wordt van harte uitgenodigd om deze avond mee te maken! Het is goed om in deze week met elkaar stil te staan bij wat onze Heiland in Zijn grote liefde voor ons heeft gedaan. “Hier zijn wij Heer bij brood en wijn, U roept ons, hoe verdwaald wij zijn, U noemt ons Uw beminden; U brengt Uw schapen weer naar huis, U schenkt Uzelf – hier zijn wij thuis: wie God zoekt zal Hem vinden!”
We bezinnen ons op de viering door een van de reformatoren aan het woord te laten, namelijk Maarten Luther. Deze avond heeft meer een kerkhistorische benadering van dit sacrament en we luisteren naar één van de groten uit de kerkgeschiedenis. Eén van de theologen die bepalend is geweest voor de verkondiging van het Evangelie als de bevrijdende kracht Gods. Ook de avondmaalsviering en de beleving daarin spreekt in die geest.
We hopen daar deze woensdagavond het e.e.a. van te horen en te ervaren. We bidden dat deze avond mag bijdragen aan een rijke gezamenlijke avondmaalsviering.