Naar overzicht
10
mrt
  • dinsdag, 20:00 uur
  • dinsdag, 21:30 uur
  • Ontmoetingskerk Middelburg, Oosterscheldestraat 1, Middelburg

Na de aankoop van de grond voor de nieuwbouw en de publicatie van gemeente Middelburg over de wijziging van het bestemmingsplan, heeft de taakgroep nieuwbouw doorgepakt op een aantal belangrijke werkzaamheden. Naast het concretiseren van de verdere planning kunt u denken aan de uitwerking van het bestek, de bestektekeningen en constructieberekeningen. Hierdoor ontstaat ook een concreet beeld van de taken die als zelfwerkzaamheid kunnen worden uitgevoerd door vrijwilligers uit onze gemeente. Graag nodigen wij u uit voor de inloopavond over de nieuwbouw op dinsdag 10 maart a.s.

De bedoeling van deze interactieve gemeenteavond is het gericht informeren van gemeenteleden van ‘De Ontmoeting’. Zo kunt u kennis nemen van de inhoud van de nieuwbouwplannen en de voortgang ervan. Daarnaast worden presentaties verzorgd door de verschillende werkgroepen (bouw, duurzaamheid, multimedia en inrichting) en kunt u zich inschrijven als vrijwilliger in het kader van zelfwerkzaamheid. Daarbij wordt uitleg gegeven over de klussen die er te doen zijn, het gereedschap dat daarbij goed van pas komt, de gevraagde inzet etc.
Aanmelden als vrijwilliger kan ook via het formulier hier op de nieuwbouw-website. 

Naast deze technische zaken is er ook aandacht voor fondswerving en de introductie van de Givt-app. Ook voor al uw overige vragen zoals het Focus-programma en de voortgang van het beleidsplan kunt u in gesprek met kerkenraadsleden. De kerkenraad en de taakgroep nieuwbouw nodigen u van harte uit om deze gemeenteavond te bezoeken.