Naar overzicht
04
jun
  • dinsdag, 20:00 uur
  • dinsdag, 21:30 uur
  • Ontmoetingskerk Middelburg, Oosterscheldestraat 1, Middelburg

Dinsdag 4 juni zal ds Kees van Velzen de tweede gemeente-avond verzorgen waarin het bijbelboek Ruth centraal zal staan. De avond staat open voor iedereen dus nodig gerust anderen uit. De avond begint om 20:00 uur, inloop vanaf 19.30 uur.

Vorige maand werd in Israël het feest van de eerstelingen gevierd. In het hebreeuws heet dat “Bikkoerim” (Exodus 34:22) en dat betekent “vroege oogst” of “eerste vruchten”. Het eerste en het beste van de oogst werd naar de tempel gebracht als dankoffer voor God. Door dit te doen toonde het volk Israël zijn vertrouwen dat God voor de rest van de oogst zou zorgen.

Het is profetisch dat de opstanding van Jezus op de dag van het eerstelingenfeest plaatsvond. Door de eerstelingen van de oogst aan God terug te geven, werd de hele oogst geheiligd. Jezus was de Eersteling van een hele grote oogst en door Hem zijn gelovigen in Jezus Christus ook geheiligd voor de grote dag die nog gaat komen aan het eind van de oogst!